KARAVANISTI SOBĚ

Služba Karavanisti sobě je náš projekt do kterého se mohou zapojit všichni, jenž mají možnost. Cílem je vytvořit síť míst, kde se dá vykonat základní servis okolo karavanu, tedy i přívěsu . Nejčastěji tedy vylití nádrží s odpadem a napuštění užitkové nebo pitné vody. Zapojit se může opravdu každý, kdo má možnost tuto službu poskytnout, včetně firem i soukromých osob, stellplatzů i kempů, kde je možný jen servis bez platby za pobyt. V mapě bude uvedena adresa i kontakt. Služba bude buďto za odplatu nebo zdarma, dle rozhodnutí konkrétních osob, které se rozhodnou službu poskytnout. Předpokládáme, že jsme všichni slušně vychovaní a i když je služba zdarma, jistě proplatíme alespoň náklady na čas, údržbu i samotné vodné či stočné. 

Cíl je jasný. Poskytnout co nejširší síť tak, aby nebylo nutné porušovat normy a vylévat odpad někde venku tam, kde se to nemá. Za druhé je dost možné, že se takto poznají a seznámí lidé z komunity a vzniknou nová přátelství. Rozhodnete-li se zapojit jako soukromá osoba nebo firma, stačí vyplnit krátký formulář. Údaje ověříme a následně vložíme do mapy, díky ní je možné si cestu následně i naplánovat.

VYPLNIT FORMULÁŘ

ZOBRAZIT MAPU