CHRÁNÍME PŘÍRODU. PŘIPOJÍTE SE?

  Dlouhodobě a systematicky se snažíme podporovat finančně, ale i přiložením ruky k dílu činnosti vedoucí k udržitelnosti a také obnově naší krásné planety. Jsme toho názoru, že každý jeden člověk může podmínky zlepšovat svým přístupem a chováním. Věděli jste třeba, že jeden strom dokáže za svůj půměrný stoletý život absorbovat 1000 kg CO2
   My stromy sázíme moc rádi a pokud zrovna nemůžeme z jakýchkoliv důvodů, kterými je zejména počasí nebo vhodné roční období, najdeme si vždy cestu jak výsadbu podpořit alespoň finančně. Existuje hned několik námi ověŕených projektů, které se zabývají jen a pouze touto problematikou a tak lze využít jejich odborné usměrnění a záruku toho, že finance jdou všechny přesně tam, kam mají jít a to je na ochranu naší planety a zlepšení podmínek života pro všechno živé na ní žijící.
   Tak, jako jsme podpořili finančně společnými silami v čase covidových obtíží Safari Park Dvůr Králové a zorganizovali jsme i veřejnou sbírku na které se mnoho z vás podílelo, tak podporujeme i jiné veřejně prospěšné projekty. V případě Safari Parku bylo již tak zle, že se uvažovalo vážně o snížení stavu chovaných zvířat, co by však mělo za následek i zhoršení podmínek pro návštěvníky. Vše ale dobře i díky mnohým z vás dobře dopadlo.
   S našimi lesy a parky je to bohužel stejné. Stíhá je jedna kalamita za druhou, občas vypukne nějaký požár, bohužel často i z nedbalosti a bezohlednosti lidského jedince. Proto podporujme společným úsilím obnovu lesních, ale i jiných zelených ploch tak, aby i naše vnoučata a pravnoučata měla možnost pocítit tu nádhernou atmosféru pobytu v lesích nebo parcích. 
 
SLEDUJTE NÁS, PŘIPRAVUJEME DALŠÍ PROJEKT.
ZÚČASTNIT SE OSOBNĚ VÝSADBY MŮŽETE I VY A TO I S KARAVANEM.
Květen 2023 - společný úklid lesa