ČESKÁ NÁRODNÍ ASOCIACE KEMPINGU A KARAVANINGU
spolek před podáním žádosti o zápis do registru
602 00 Brno, Příkop 843/4
IČO - čeká se na přidělení
Organizace zapsaná u Krajského soudu v Brně pod: čeká se na označení.
Prozatím se spolek zapisuje pod L28955/RD5/KSBR (Fj 36342/2023/KSBR)
 
   Sekretariát

+420721717178

   Právní odd. - nehody, škody +421948014099, +420721717178
   e-mail sekretariat@cnacc.eu
   Datová schránka Prozatím neaktivní

 

Až do dokončení procesu zápisu spolku do spolkového rejstříku zastupuje spolek výhradně 

Stanislav Strnadík, tel. +420721717178