Vážené kolegyně a kolegové,
 dalším nevyhnutným a logickým krokem ke zkvalitňování a zpřehlednění podmínek, ve kterých se, jako milovníci kempování a karavaningu, pohybujeme bylo založení nové a funkční asociace. Protože chceme, aby byla asociace otevřená široké veřejnosti i lidem a firmám z řad těch, kteří v oboru pracují, byla založena ČESKÁ NÁRODNÍ ASOCIACE KEMPINGU A KARAVANINGU, jejímž členem se může bezplatně stát každý, komu záleží na zlepšování podmínek pro naše koníčky a záliby v rámci cestování. Uvítáme mezi sebou rádi nejen jednotlivce, rodiny, kluby, spolky, obce, kempingy, živnostníky i společnosti, ale i organizace podporující cestovní ruch. Věříme, že jen společným úsilím se nám podaří zlepšovat služby, přenos informací a zároveň zkvalitňovat i zázemí, které potřebujeme stále ve větší míře.
  Nechceme být spolkem lidí složeným z pár spřátelených firem a kamarádů hrajícím si na vlastním pískovišti. Naše dveře jsou otevřené dokořán všem bez rozdílu. Nebudeme vám ani psát desatera nebo dvanáctera pravidel jak se chovat, protože spoléháme na zdravý rozum a správný úsudek.  Naše vize jsou založené na důvěře a svobodě, spolupráci a respektu.  Návrhy a připomínky všech členů budou brány v potaz a půjde - li o dobrou věc, rádi podpoříme každý dobrý nápad. 
  Přivítáme každého bez rozdílu hodnoty obytného auta nebo přívěsu, neboť  nás zajímá především ta hodnota lidská.  Jako členové asociace máte možnost čerpat výhodné bonusy a slevy, které budeme pravidelně přinášet. Rovněž můžete využívat aplikaci CARAVAN REVUE, ve které se budou důležité informace objevovat jako první.

Asociace bude:
- otevřená všem bez rozdílu
- hájit zájmy svých členů z řad milovníků kempování a karavaningu i zájmy subjektů poskytiující členům i veřejnosti služby
- spolupracovat se všemi subjekty, které o spolupráci projeví zájem
- šířit informace o možnostech kempování v ČR a SR i v zahraničí
- propagovat kempingy, tábořiště, stellplatzy nebo jiná místa důležitá pro oblast kempování a karavaningu
- spolupracovat se zahraničními partnerskými subjekty
- vyvíjet činnost směřující k rozvoji bezpečného cestovního ruchu
- podporovat ochranu přírody
- organizovat společenské, sportovní a kulturní akce
- vyvíjet vlastní ekonomickou činnost
- spolupracovat na tvorbě vyhlášek, předpisů a zákonů
nezávisle a pravdivě informovat o službách poskytovaných podnikatelskými subjektmi v oblasti cestovního ruchu
informovat o novinkách a změnách v oblasti cestovního ruchu
- vyvíjet a rozvíjet technické prostředky vhodné pro plošný přenos informací souvisejících s cestovním ruchem
 
Asociace nebude:
- vybírat žádné členské poplatky
- závislá na žádném ekonomickém subjektu
žádným způsobem zvýhodňovat jakýkoliv ekonomicky činný subjekt fungující v oblasti cestovního ruchu
 
Výhody členství v asociaci:
- možnost získávat kvalitní informace a tipy
- možnost čeprání slev a výhod
- možnost bezplatné prezentace různých subjektů s dosahem až 60 tisíc zájmově zainteresovaných lidí
- možnost využívat služby aplikace CARAVAN REVUE
- možnost účastnit se pořádaných akcí bezplatně nebo za zvýhodněný poplatek
- možnost ovlivňovat prostřednictvím asociace dění v oblasti cestovního ruchu a realizace vlastních myšlenek, nápadů a návrhů
V zákonem stanovených mezích jsme na základě živnostenského oprávnění vykonávat v návaznosti na naší činnost tyto ekonomické aktivity: VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU