PODPORUJEME VÝSTAVBU KARAVANOVÝCH MÍST V OSADE HORY NA ŠUMAVĚ
aneb
DVOŘÁKU, MY NEJSME ZLODĚJI!!!
   Není již tajemstvím, že v osadě Hory u Horní Plavé na Šumavě má vznikout 18 nových moderních karavanových stání.  To je pro karavanisty opravdu dobrá zpráva.
   Bohužel dobrá zpráva není to, že jeden z obyvatel osady pan Dvořák zahájil boj proti tomuto záměru a ve svém boji využívá mnoho nepravd, amnipulací a nepřesných údajů. Neustálými stížnostmi, které nejsou oprávněné se snaží odsunout termíny započatí výstavby a dokonce si stěžuje i na započatí přípravných prací. Pojďme ale po pořádku.
   Píše se rok 2014 a pan Holý s manželkou se rozhodují co s pozemkem který vlastní. V osadě má paní Holá své kořeny a má to tu ráda. Ze všech variant vyhrává ta, kde je na konci snažení 18 míst pro parkování karavanů. Vše je v pořádku, v územním plánování je pozemek určený na rodinnou rekreaci. Roky běží, připravují se projekty, počítá se, měří...  Na projektu se podílí i projektant Ing. Ščevík, který byl později zvolen do zastupitelstva.
   Na daném pozemku byla skládka bio odpadu, kam ho byli obyvatelé osady navyklí házet. Zbytek byl zarostlý náletovými dřevinami, bodláčím a kopřivami..V okamžiku, kdy majitelé pozemku začali v roce 2022 a 2023 tento pozemek čistit a upravovat se zintenzívnilo podávání nesouhlasných stanovisk a stížností ze strany pana Dvořáka, který rád vystupuje jménem obyvatel osady. 

                                                                                                               (umístění parkoviště v rámci osady)
   Pojďme si nyní rozebrat daný protest odstavec po odstavci, aby jsme si udělali obrázek o situaci i o panu Dvořákovi. Texteho  jeho petice zní: Městský úřad Horní Planá dne 14.11.2022 schválil stavební záměr výstavby neoploceného karavanového parkoviště uprostřed šumavské osady Pernek-Hory v katastru obce Horní Planá (okr. Český Krumov). Naprostá většina obyvatel osady se záměrem zásadně nesouhlasí.
Naše poznámka: Ano, úřad schválil... Již několik let zpátky byl tento pozemek označený v rámci územního plánování jako vhodný na rodinnou rekreaci. Záměr je tedy plně v souladu s tímto plánováním.
Text petice: Záměrem je vybudování kempu uprostřed osady Hory se stáním pro 18 karavanů či obytných aut či domů. Přesto, že je kemp deklarován jako „karavanové parkoviště“, v praktickém důsledku jde o běžný autokemp, čítající při plném obsazení až 80 osob na malém pozemku v těsné blízkosti obytných domů a rekreačních objektů.
Náš názor: Pan Dvořák úmyslně rozehrál partii se slovíčky a šíří nepravdivé zprávy. Nejedná se o kemp, ale o karavanová stání, co je opravdu podstatný problém a nechce se mi věřit, že autor petice proti těmto stáním neumí dohledat na google rozdíl mezi kempem a stáním. 
Petice: Takový záměr je vůči obyvtelům osady s 50 domy nejen neslušný, necitlivý k přírodě a rušivě zasáhne do koloritu okolí nejen samotnou existencí, ale i rušivými prvky, kdy bezprostřední okolí a majitelé přilehlých nemovitostí by byli významně dotčeni (souhrn výhrad níže v textu). Investor bez obav porušuje zákon, bez povolení zahájil zemní práce, k přístupu těžké techniky na pozemek použil bez dovolení soukromé sousední pozemky. Takovou bezostyšnou odvahu si zřejmě může dovolit, protože jeho projektantem a zároveň zplnomocněným zástupcem v řízení s Městským úřadem Horní Planá (orgán, který má o realizaci stavby rozhodovat) je místostarosta tohoto města ing.Vojtěch Ščevík.
Náš názor: Záměr postavit místa pro karavany je neslušný? Jak silná slova rád pan Dvořák používá jsme již zjistili, ale co se skrývá za výrazem neslušný? Mimochodem majitelka pozemku před pár lety obešla sousedy a ti výhrady neměli, takže lze předpokládat, že změnou jejich postoje je strašení ala Dvořák. Vyhlášení Dvořáka o porušování zákona jistě bude mít svou dohru neboř Dvořák svými výrokmi ohrožuje dobré jméno stavitele. Vyjadřuje se o bezostyšné odvaze neboť  stavitel je zastupován projektantem, který se stal právě pro jeho kladné postoje k ochraně přírody místostarostou Horní Plané. To jakože má projektant po zvolení do funkce vyhodit projekty do koše a všechny připravované stavby zrušit? Pan Dvoŕák by velice rád rozhodoval o všem možném, jen ne o své zodpovědnosti a cti.
Petice: Nejméně 47 z 57 majitelů nemovitostí v dosahu předmětného záměru, ať jsou či nejsou účastníci řízení dle stavebního zákona, je pobouřeno. Podle stavební dokumentace by nejbližší obyvatelé osady Hory měli 4 metry od oken stání karavanů a obytných vozů, což by byl neuvěřitelný a nepřípustný zásah do soukromí. Proto se záměrem provozování kempu zásadně nesouhlasí. To opakují v otevřené petici, ke které se může připojit každý, kdo s ní souhlasí.
Obávají se zejména
 • zatížení dopravní infrastruktury na frekventované cyklostezce,
 • zhoršení bezpečnosti,
 • zhoršení životního prostředí,
 • významného zhoršení kvality života stávajících obyvatel a majitelů rekreačních objektů:
 • neregulovatelného hluku,
 • nerespektování soukromých pozemků v nejbližším okolí neoploceného kempu ze strany jeho hostů,
 • drobných krádeží (např. venku uskladněného dřeva, pěstovaného ovoce či zeleniny, atp.).
Naše vyjádření: Termín jako nepřípustný zásah do soukromí sice existuje, ale nelze ho aplikovat zde. Vše naplánované je v souladu se stavebním zákonem a naštěstí o tom, co kde bude stát nerozhoduje tento Dvořák.
K obavám:
 • Zatížení cyklostezky? Není postavena právě za účelem jejího využívání? 
 • Karavanová stání nemají žádný vliv na zhoršení bezpečnosti kohokoliv, naopak. Karavany přijedou do jasně vymezeného místa a nebudou popojíždět po obci, otáčet se v uličkách, co by mohlo vést k jistému druhu nebezpečí. 
 • Zhoršení životního prostředí čím? Je snad rozdíl mezi stáním osobního vozidla a karavanu? Není! Na odpadky jsou koše a kontejnery a mimo jiné, v každém karavanu je odpadkový koš, co se o osobních vozidlech jiných návštěvníků říct nedá. 
 • Zhoršená kvalita života je jen neobhajitelný výraz, nikoliv argument. Myslím, že i Dvořákových rodina jezdí po dálnicích, které obtěžují hlukem lidi žijící v jejich blízkosti. To je zhoršená kvalita života, co bohužel jinak nejde. V případě osady Hory se přítomnost karavanistů projeví tím, že tam utratí nějakou tu korunu a využijí služby v okolí.
 • Co je za výraz neregulovatelný hluk nevím, ale snad nemá Dvořák na mysli třeba smích, občas dětský pláč nebo jiný podobný zvuk vyskytující se zcela běžně  všude.
 • Nerespektováním soukromých pozemků je jejich jasným vymezením hranic, které parkoviště mít bude a měl by je mít každý soukromý pozemek. Opět se nedá toto tvtzení brát jako argument. 
 • Drobné krádeže dřeva, ovoce nebo zeleniny?.. Zde to už Dvořák přehnal.  Za prvé, karavanisté vyzžívají především ekologický plyn, nejčastěji čistý  propan nebo bezdýmové grily.  Rozhodně při statisícových až několikamilionových hodnotách svých karavanů nejsou karavanisti odkázáni na poleno z vedlejšího pozemku. 
Petice: V bezprostřední blízkosti jezera (veřejně přístupných míst ve vlastnictví v Povodí Vltavy) jsou neoplocené soukromé rekreační pozemky, které by bezpochyby byly obyvateli karavan-kempu rovněž dotčeny. Takové okolnosti by velmi pravděpodobně způsobily nový a značný tlak na Obvodní oddělení Policie ČR i na orgány obce, které budou muset opakované stížnosti řešit.
Ovšem zejména dopad na životní prostředí by byl nešťastný, což bezpochyby dotčené orgány posuzující dopad na životní prostředí, např. v posudku EIA potvrdí:
 • jedná se o trvale podmáčený pozemek, s vysokou hladinou spodní vody a při realizaci záměru vč. vybudování zpevněných ploch lze oprávněně očekávat negativní dopad na okolí včetně rybníčku, který na své náklady vybudoval bývalý majitel domu č.4 MUDr Jaroslav Peterka a pečoval o něj včetně přilehlých obecních pozemků. Současný majitel tuto činnost na základě nájemní smlouvy převzal.
 • v místě kempu, který je nyní mokřinou, se nachází útočiště a zimoviště plazů a obojživelníků
 • bude nutné pokácet část dřevin, které tam vysázeli obyvatelé Hor
 • V lokalitě není vyřešena kanalizace (což bezpochyby může ovlivnit kvalitu vody v nádrži), ani pitná voda
 • podle projektové dokumentace záměru stavby (odkaz projektová dokumentace) je zřejmé, že popisované řešení odvodnění pozemku je nerealizovatelné a způsobí zásadní negativní dopad na sousední pozemky
 • projektová dokumentace neřeší ochranu přírody a okolních pozemků před vlivy úniků ropných produktů ze zaparkovaných karavanů
Naše vyjádření: Tohle je jen snůška ničím nepodložených hloupostí, nebudeme proto ani reagovat. 
Petice: Starosta obce pan Šimák (ZODPOVĚDNĚ ZA HORNÍ PLANOU I) byl zvolen mj. pro své citlivé postoje k rozšiřování komerční výstavby v Národním parku Šumava. Díky svým předvolebním názorům a postojům jsme jej považovali za zastánce citlivé regulace nárůstu rekreačních objektů a zařízení v katastru obce.
Naše vyjádření: Rozhodně je k přírodě šetrnější karavanové stání  se zatravňovacími panely jako například výstavba něčího srubu využívaného na komerční účely. Pan Starosta tedy dostál svým plánům a slibům
Petice: V neposlední řadě považujeme za skandální střet zájmů místostarosty města Horní Planá ing. Ščevíka, který je přímo zainteresován na případné realizaci stavby, v jejímž řízení je účastníkem i město, jehož je místopředsedou. Bude záměr  samozřejmě prosazovat, na úkor drtivé většiny obyvatel osady, které se tento  dotýká.
Naše vyjádření: Skandálen je nazývána kvalitní, žádaná a vysoce odborná činnost projekční kanceláře? Skandální by bylo něco podobného stavět na černo a bez projektu. Skandálním lze označit chování Dvořáka a spol. z důvodu snahy do zasahování kompetence úřadů a vlastnických práv zaručených i ústavou nebo do podnikatelských aktivit třetích stran, které jsou v souladu se zákonem. 
Petice: Vyzýváme investorku, aby tento stavební záměr zastavila a vyzýváme město Horní Planá, aby proti záměru účinně protestovalo.
podepsání: obyvatelé osady Hory
 
Naše vyjádření: Vyzýváme Dvořáka, aby přestal šířil lži, manipulovat se slovy, strašit obyvatele obce tím, že karavanisti jsou zloději, že nectí pravidla etiky, že budou porušovat zákony, krást, narušovat někomu soukromí a budou ekologicky zatěžovat oblast osady Hory. Přestaňte pane Dvořáku někoho obviňovat ze střetu zájmů, z porušení zákona nebo z ničení životního prostředí. Pokud tak bude činit i nadále, budeme nuceni reagovat zákonnými dostupnými prostředky. 
A pár slov na závěr. Je docela ,,úsměvné, že proti karavanovým stáním jsou i lidé, kteří v oblasti pronajímají své nemovitosti rekreantům za účelem zisku, firma, která má v oblasti rekreační chatu a kam jezdí její zaměstnanci nebo někdo, kdo by rád i nadále vázel svůj odpad na dotčený pozemek. Proti takovýmto lidem pan Dvořák nebojoval?  Nevadí mu ohniště u chat a chalup? Vadí mu jen to jedno plánované v rámci prostoru pro karavany? 
Přátelé, vemme rozum do hrsti. Zmařme tomuto Dvořákovi a jemu podobným lidem plány na ovlivňování úřadů, dejme mu najevo, že karavanisti nejsou ani zloději, ani opilci, ani lupiči a že jsme slušní lidé, kteří si prostě nepotřebují pronajímat komerční objekty v oblasti, protože máme své vlastní, na kolech :) 
Nyní nás požádala TV Prima o vyjádření k celé kauze z důvodu, že jsme se veřejně postavili za výstavbu a práva stavebníka. Je zřejmé, že i TV Prima má hodně zkreslené informace a věŕíme, že si je ověří z více zdrojů.
Naš vyjádření za CZ - SK KARAVANING KLUB si můžete poslechnout zde:
Petici ZA VÝSTAVBU těchto stání může podepsat každý, kdo se necítí být zlodějem dřeva, ovoce nebo zeleniny a koho se nevybíravá Dvořákova slova dotkla zde:
Nezapomínejte na to, že stojíme na straně běžných karavanistů, hájíme zájmy nás i lidí, kteří nám poskytují služby nebo prodávají zboží. Karavaning nikomu neškodí! Naposledy jsme se postavili za nájemce areálu Kemp a koupaliště Jetřichovice, co dopadlo v prospěch nájemce, ale ani tak ještě s tímto případem diskriminace nekončíme.
 • Hesi
  0 0
  P.S. panu Holému přeji mnoho sil a budu jeden z prvních, kteří uklidní obyvatelé svým chovanim a přinese jim byť male finance. 
  P.H.
 • Hesi
  0 0
  V této době si každý chce chránit to "svoje" a obava, či strach může být pochopitelná. Jsem také majitelem obytky, tzn. skupiny slušných a mnohdy vděčných lidí. Myslím, že obavy pana Dvořáka jsou liché. 
  Pavel Hesoun