02.05. 2023 Podpořme sebe i výzkum v cestovním ruchu.

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zadalo univerzitě v Hradci Králové nejednoduchý úkol spočívající ve výzkumu v oblasti cestovního ruchu. Výsledkem má být metodika pro oživení cestovního ruchu po covidových omezeních. V dotazníku se můžete většinou vyjádřit pouhým zaškrtnutím políčka u vybrané možnosti, ale zároveň je možné se vyjádřit i k výšce vstupného nebo vybavenosti v okolí navštěvovaných památek.
  Jedním z odborníků je i  Mgr. Ing. Bc. Libor Lněnička, Ph.D. z katedry rekreologie a cestovního ruchu fakulty informatiky a managementu. Díky naší komunikaci se rozšířily některé otázky o položky parkování a karavanová stání nebo způsob dopravy karavanem. Vědečtí pracovníci nám vyšli vstříc a výstup dat dostaneme k dispozici tak, abychom měli v ruce nejen naše názory, nápady a zbožná přání, ale i odborné stanovisko těch nejpovolanějších. 
   Žádáme proto nejen své členy, ale i šorokou karavanistickou veŕejnost o 3 minuty času a vyplnění dotazníku. Čím více lidí dotazník vyplní, tím větší hodnotu mají výsledná data a tím vstřícnější budou i dotčené organizace. Důležitý je nyní názor každého jednoho z nás. Nepropásněme šanci vědecky zdokumentovat naše názory a stanoviska, čímž si můžeme vylepšit vlastní pozici a dožadovat se zlepšení podmínek.
  Mnohokrát děkujeme za váš čas a snahu pomáhat tam, kde je to potřebné.  K vyplnění vás přesměruje slovo DOTAZNÍK 
 
(autor: Stanislav Strnadík)